بی خیال ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی

بی خیال: ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی محصولات کشورهای دیگر صادرات غیرنفتی

گت بلاگز اخبار پزشکی دمای داخل گوشت اندازه‌گیری می‌شود ، شهرداری با عرضه کنار خیابانی و ذبح دام برخورد کند

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان این که نظارت بر عرضه گوشت گوسفند و مرغ و ماهی با شرکت دامپزشکی هست، گفت: در رابطه با عرضه غیر قانونی وکنار خیابا

دمای داخل گوشت اندازه‌گیری می‌شود ، شهرداری با عرضه کنار خیابانی و ذبح دام برخورد کند

شهرداری با عرضه کنار خیابانی و ذبح دام برخورد کند/دمای داخل گوشت اندازه گیری می شود

عبارات مهم : برخورد

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان این که نظارت بر عرضه گوشت گوسفند و مرغ و ماهی با شرکت دامپزشکی هست، گفت: در رابطه با عرضه غیر قانونی وکنار خیابانی ذبح گوسفند و یا عرضه غیر قانونی مواد غذایی در کنار خیابان، نظارت و برخورد بر عهده شهرداری است.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، دکتر خسرو صادق نیت با تاکید بر این که وزارت بهداشت نظارت بر اماکن عمومی عرضه مواد غذایی دارد، افزود: اماکنی که قانونی و دارای شناسنامه هستند به وسیله وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دمای داخل گوشت اندازه‌گیری می‌شود ، شهرداری با عرضه کنار خیابانی و ذبح دام برخورد کند

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان این که وزارت بهداشت بر روی بهداشت پرسنل این اماکن نیز نظارت می کند و آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد، افزود: البته ما از مراجع ذیصلاح می خواهیم که در خصوص نظارت و ارزیابی هر کدام پرسشها قانونی خودشان را پیگیری کنند.

وی در خصوص نظارت بر رستورانهای بین راهی با بیان این که این رستوران ها یکی از مراکزی هستند که مورد توجه خاص از نظر نظارت و ارزیابی می باشند، افزود: در زمانهایی مثل تعطیلات که مراجعه به این اماکن زیاد می شود نظارت ها نیز بیش از روال معمول خواهد بود و به طور مثال در ایام نوروز نظارت بر این اماکن دو تا سه بار در روز انجام می شد.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان این که نظارت بر عرضه گوشت گوسفند و مرغ و ماهی با شرکت دامپزشکی هست، گفت: در رابطه با عرضه غیر قانونی وکنار خیابا

صادق نیت با تاکید بر این که رستوران ها باید از گوشت ذبح شده است مورد تایید شرکت دامپزشکی استفاده کنند، افزود: یکی از نظارت های وزارت بهداشت، نظارت و بررسی روال تهیه مواد خام و اولیه رستوران ها و اماکن عرضه مواد غذایی است که باید تمام مواد تهیه شده است آنها مورد تایید وزارت بهداشت و شرکت دامپزشکی باشد.

وی افزود : در حال حاضر با خریداری تجهیزات تازه می توانیم دمای داخل گوشت را اندازه گیری کنیم و دمای داخل یخچال را هم اندازه گیری می کنیم.

صادق نیت در آخر تاکید کرد: چنانچه رستوران و یا مراکز عرضه مواد غذایی حداقل موازین بهداشتی را نداشته باشند با آنها برخورد خواهد شد.

دمای داخل گوشت اندازه‌گیری می‌شود ، شهرداری با عرضه کنار خیابانی و ذبح دام برخورد کند

واژه های کلیدی: برخورد | بهداشت | قانونی | بهداشتی | رستوران | رستوران | مواد غذایی | وزارت بهداشت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs