بی خیال ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی

بی خیال: ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی محصولات کشورهای دیگر صادرات غیرنفتی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی تمام طرف‌های توافق هسته‌ای مسوول پیشبرد آن هستند / پکن

چین خواستار اعتماد چندجانبه و مسوولت‌پذیری تمام طرف‌های توافق هسته‌ای جهت حفظ و پیشبرد این توافق شد.

تمام طرف‌های توافق هسته‌ای مسوول پیشبرد آن هستند / پکن

پکن: تمام طرف های توافق هسته ای مسوول پیشبرد آن هستند

عبارات مهم : ایران

چین خواستار اعتماد چندجانبه و مسوولت پذیری تمام طرف های توافق هسته ای جهت حفظ و پیشبرد این توافق شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، بعد از آنکه دولت آمریکا اقدام به اعمال تحریم علیه 18 فرد و نهاد ایرانی کرده هست، لو کانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز چهارشنبه خود تاکید کرد: تمام طرف های توافق مسوولیت محافظت و اجرای توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران را دارند.

تمام طرف‌های توافق هسته‌ای مسوول پیشبرد آن هستند / پکن

وی ادامه داد: همکاری بین المللی موثر منوط به اعتماد چندجانبه مورد نیاز میان تمام طرف ها هست. توافق هسته ای یک نتیجه چندجانبه مهم است که می تواند الگویی جهت حل پرسشها سخت بین المللی از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک باشد.

لو تاکید کرد: کشور عزیزمان ایران از وقت اجرای توافق هسته ای از دو سال گذشته تا کنون به طور جدی به تعهدات مربوطه خود عمل، اقتصاد خود را تقویت کرده و همکاری تجاری با کشورهای متفاوت را زیاد کردن داده است که همسو با خواست جامعه بین الملل است.

چین خواستار اعتماد چندجانبه و مسوولت‌پذیری تمام طرف‌های توافق هسته‌ای جهت حفظ و پیشبرد این توافق شد.

وی همچنین گفت که چین همواره با هرگونه فعالیت اشاعه هسته ای مخالف بوده است.

واژه های کلیدی: ایران | توافق | اعتماد | همکاری | ایرانی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs