بی خیال ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی

بی خیال: ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی محصولات کشورهای دیگر صادرات غیرنفتی

گت بلاگز اخبار حوادث متهم را شناسایی کنید ، کلاهبرداری میلیاردی باجعل عنوان مقامات کشوری

فردی که با ادعای ارتباط تنگاتنگ با مقامات مهم دولتی، از تجار، بازرگانان و کارگردانان مشهور مبالغ کلان کلاهبرداری کرده بود به وسیله ماموران پلیس امنیت عمومی ناجا

متهم را شناسایی کنید ، کلاهبرداری میلیاردی باجعل عنوان مقامات کشوری

کلاهبرداری میلیاردی باجعل عنوان مقامات کشوری/متهم را شناسایی کنید

عبارات مهم : امنیت

فردی که با ادعای ارتباط تنگاتنگ با مقامات مهم دولتی، از تجار، بازرگانان و کارگردانان مشهور مبالغ کلان کلاهبرداری کرده بود به وسیله ماموران پلیس امنیت عمومی ناجا دستگیر شد.

مهر نوشت:در پی کسب خبری مبنی بر کلاهبرداری میلیاردی با جعل انتصاب به مقامات عالی رتبه کشوری و اطلاعاتی، پیگیری به این پرونده در دستور کار پلیس امنیت عمومی ناجا قرار گرفت.

متهم را شناسایی کنید ، کلاهبرداری میلیاردی باجعل عنوان مقامات کشوری

با توجه به حساسیت موضوع، تیم مجربی از ماموران زبده این پلیس، تحقیقات خود را جهت شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار خود قرار دادند.

ماموران با انجام کارها اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند متهم به نام علی محمد صدر محمدی معروف به میثم را شناسایی کنند.

فردی که با ادعای ارتباط تنگاتنگ با مقامات مهم دولتی، از تجار، بازرگانان و کارگردانان مشهور مبالغ کلان کلاهبرداری کرده بود به وسیله ماموران پلیس امنیت عمومی ناجا

در تحقیقات پلیسی صورت گرفته مشخص شد، میثم ( متهم) به منظور جلب اعتماد طعمه هایش، مدعی شده است بود که دارای گردش مالی بسیار بالایی است و می تواند در ازای دریافت مبالغ کلان میلیاردی ظرف مدت معین ( ۷۰ الی ۱۰۰ روز) ماهیانه با سود ۲۰ درصد، مبلغ مذکور را به آنها بازگرداند.

ارائه اوراق، مجوز و حساب های بانکی جعلی که نشانگر مبالغ کلان میلیاردی بود و نیز ادعایی مبنی بر ارتباط تنگاتنگ با سه ارگان مهم دولتی و پشتیبانی نهادهای مزبور از وی، از دیگر شگردهای متهم جهت جلب اعتماد مال باختگان به شمار می آید.

در ادامه تحقیقات مشخص شد اکثر مال باختگان این پرونده، بازرگانان، تجار، کارگردانان و مقامات دولتی بنام و مشهور هستند.

متهم را شناسایی کنید ، کلاهبرداری میلیاردی باجعل عنوان مقامات کشوری

این گزارش حاکی هست، بعد از هماهنگی با مرجع قضائی، ماموران پلیس امنیت عمومی ناجا طی یک قرار صوری با میثم (متهم)، وی را دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات منکر هر گونه انجام کلاهبرداری شد ولی هنگام مواجه با مدارک و ادله پلیسی به جرم خود و کلاهبرداری به مبلغ ۵ میلیارد تومان از بازرگانان و کارگردانان مشهور اعتراف کرد؛ در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقادیر زیادی اسناد، مدارک و اوراق جعلی به همراه قراردادهای مالی مربوط به مال باختگان کشف شد.

فردی که با ادعای ارتباط تنگاتنگ با مقامات مهم دولتی، از تجار، بازرگانان و کارگردانان مشهور مبالغ کلان کلاهبرداری کرده بود به وسیله ماموران پلیس امنیت عمومی ناجا

در ادامه پیگیری به پرونده و شناسایی شکات و مال باختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس، صادر شده است است.

شکات و مال باختگان این پرونده جهت پیگیری شکایت خود به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ شهید مقدس واقع در انتهای شمالی بزرگراه یادگار امام – جنب درب مهم زندان اوین مراجعه کنند.

متهم را شناسایی کنید ، کلاهبرداری میلیاردی باجعل عنوان مقامات کشوری

واژه های کلیدی: امنیت | پرونده | تحقیقات | شناسایی | کلاهبرداری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs