بی خیال ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی

بی خیال: ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی محصولات کشورهای دیگر صادرات غیرنفتی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پردرآمدترین شرکت ایران، پول ندارد!

کمبود سرمایه مورد نیاز جهت توسعه میادین نفت و گاز همواره بر شانه های صنعت نفت سنگینی کرده و به عبارتی پاشنه آشیل این صنعت محسوب می شود. به طوریکه بعد از تکنولوژ

پردرآمدترین شرکت ایران، پول ندارد!

پردرآمدترین شرکت ایران، پول ندارد!

عبارات مهم : ایران

کمبود سرمایه مورد نیاز جهت توسعه میادین نفت و گاز همواره بر شانه های صنعت نفت سنگینی کرده و به عبارتی پاشنه آشیل این صنعت محسوب می شود. به طوریکه بعد از تکنولوژی، عدم وجود سرمایه کافی سد راه توسعه منابع نفتی و گازی شده است و تهدیدی جهت این ثروت ملی محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، کشور عزیزمان ایران در بخش اوج دستی به حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال نیاز دارد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم به وسیله منابع داخلی و مابقی آن که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است باید از منابع خارجی تامین شود. می توان گفت صنعت نفت یکی از قربانیان مهم تحریم ها بود و با اعمال تحریم ها علیه کشور عزیزمان ایران توسعه میادین نفتی از جمله میادین یکسان که به علت سهیم بودن کشور دیگر از منابع این میادین از اهمیت بیشتری برخوردار هستند به علت نبود سرمایه کافی و فناوری مناسب مغفول ماند.

طی سال های گذشته، تحریم ها، پرسشها موجود در تنظیم روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت و کمبود منابع، باعث کم کردن حجم سرمایه گذاری در صنعت نفت شده است است و این چالش باید برطرف شود تا بتوان توسعه میدان های یکسان و ازدیاد برداشت از مخازن را در دستور کار قرار داد.

پردرآمدترین شرکت ایران، پول ندارد!

صاحب نظران و نمایندگان مجلس بر این باورند که حضور شرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ بین المللی در صنعت نفت کشور عزیزمان ایران بدون تردید عاملی جهت توسعه و پیشرفت این صنعت است و حضور سرمایه گذاران بزرگ خارجی راه توسعه صنعت نفت و گاز کشور را هموار می کند.

در راستای تحقق نشانه جذب سرمایه جهت توسعه میادین در سال ۱۳۹۶ شاهد امضای دو قرارداد خارجی بودیم. نخستین قرارداد، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که در ۱۲ تیرماه سال گذشته امضا شد. بر اساس این قرارداد با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار جهت هر بشکه نفت خام بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت دلار بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار می شود و در مجموع بر اساس قیمت های فعلی حامل های انرژی در بازار بین المللی ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با ۵۴ میلیارد دلار آمریکا است.

کمبود سرمایه مورد نیاز جهت توسعه میادین نفت و گاز همواره بر شانه های صنعت نفت سنگینی کرده و به عبارتی پاشنه آشیل این صنعت محسوب می شود. به طوریکه بعد از تکنولوژ

البته درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد می شود که ارزش تولیدات این میدان بعد از آخر قرارداد بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار می شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح جمعا از مبلغ ۸۴ میلیارد دلار با قیمت های فعلی نفت خام فراتر خواهد رفت.

قرارداد بعدی، قرارداد اصلاح بازیافت، زیاد کردن تولید و بهره برداری میادین نفتی آبان و پایدار غرب بین شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و شرکت های زاروبژنفت روسیه بود که آخرهای سال ۱۳۹۶ امضا شد. چنانچه این قرارداد اجرا نشود در طول ۱۰ سال ۲۸ میلیون بشکه از این دو میدان برداشت خواهد شد ولی اگر اجرایی شود ۶۵ میلیون بشکه به برداشت از این میدان اضافه می شود و تولید از آن به ۱۰۵ میلیون بشکه می رسد. ۶۵ میلیون بشکه اضافه چهار میلیارد دلار سود جهت کشور به همراه دارد.

با این حال نمی توان گفت مسئله سرمایه صنعت نفت برطرف شده است هست. وزارت نفت و شرکت ملی نفت همچنان از کمبود سرمایه زحمت می برند. به طوریکه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران برطرف تنگناهای مالی را بااهمیت ترین دغدغه این شرکت جهت امسال برشمرده است.

پردرآمدترین شرکت ایران، پول ندارد!

کاردر بر ضرورت تامین منابع مالی به منظور پرداختن به الزام های دیگری از جمله بازسازی و نوسازی تاسیسات قدیمی هم تاکید کرده و گفته: این صنعت با بیش از ۱۰۰ سال قدمت، در بسیاری از بخش ها با فرسودگی و استهلاک تاسیسات روبه روست که این معضل می تواند آسیب های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. امیدواریم بتوانیم پیرو ابلاغیه وزیر نفت، امسال به این بخش نیز به طور جدی تر ورود کنیم.

واژه های کلیدی: ایران | منابع | میادین | میلیون | قرارداد | سرمایه گذار | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs