بی خیال ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی

بی خیال: ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی محصولات کشورهای دیگر صادرات غیرنفتی

به گزارش ایسنا، تولید نفت آمریکا از سال ۲۰۱۰ به میزان پنج میلیون بشکه در روز زیاد کردن یافته که یک رشد حدود ۱۰۰ درصدی هست. فناوری تازه به خصوص تکنیک های مورد اس

نفت پاک، ۲۰ دلار

نفت پاک، ۲۰ دلار

عبارات مهم : اداره

آمریکا در میانه یک انقلاب انرژی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، تولید نفت آمریکا از سال ۲۰۱۰ به میزان پنج میلیون بشکه در روز زیاد کردن یافته که یک رشد حدود ۱۰۰ درصدی هست. فناوری تازه به خصوص تکنیک های مورد استفاده در حفاری شیل، وقت های تازه وسیعی را به روی شرکت های نفت و گاز گشوده است.

آمار اثباتی بر این عنوان هستند. آمریکا در سال ۲۰۱۷ به طور میانگین ۹.۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد. امسال اداره اطلاعات انرژی آمریکا آینده نگری کرده میانگین تولید نفت و گاز آمریکا به رکورد ۱۰.۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و از رکورد قبلی که ۹.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۰ بود، فراتر خواهد رفت.

نفت پاک، ۲۰ دلار

اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد در سال ۲۰۱۹ میانگین تولید نفت این کشور به ۱۰.۸ میلیون بشکه در روز بالغ شود که به آمریکا اجازه می دهد با عربستان سعودی و روسیه در عنوان بزرگترین تولیدکننده دنیا مسابقه کند.

اگر یک علت بزرگ جهت انقلاب انرژی آمریکا وجود دارد، علت مذکور فناوری تازه است که به شرکت های آمریکایی امکان داده در این مسابقه چیره شوند.

به گزارش ایسنا، تولید نفت آمریکا از سال ۲۰۱۰ به میزان پنج میلیون بشکه در روز زیاد کردن یافته که یک رشد حدود ۱۰۰ درصدی هست. فناوری تازه به خصوص تکنیک های مورد اس

به مدد چنین نوآوری، هر بشکه نفتی که در آمریکا تولید می شود، حداقل ۲۰ دلار هزینه تولید دارد.

حتی اوپک هم نمی تواند مانع شرکت های حفاری شیل آمریکا شود که در دوران اشباع عرضه و قیمت های پایین در فاصله سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ دوام آوردند و اکنون پیروزمندانه ظهور کردند.

اما انقلاب شیل به محدودیت های خود رسیده هست. تولید شیل احتمالا بعد از سال ۲۰۲۰ به مدت کوتاهی اوج می گیرد و سرمایه گذاران به دنبال فناوری های تازه و نوآورانه ای هستند که موانع تازه جهت تولید را بشکند.

نفت پاک، ۲۰ دلار

شرکت هایی مانند پتروتک انرژی پیشگام رویکردهای جدیدی جهت اکتشاف انرژی شده است اند. اگرچه تولیدکنندگان اوپک به متودهای متداول چسبیده اند، شرکت های آمریکایی افقهای جدیدی را کاوش می کنند و بدنبال کم کردن هزینه ها و زیاد کردن سود هستند.

یک بخش کلیدی که پیشرفت هایی در آن حاصل شده، نفت شنی هست. به مدد پتروتک و سایر شرکت های نوآور، فناوری جهت استخراج نفت شنی پاک و ارزان به زودی برگ دیگری را در انقلاب انرژی آمریکا ورق خواهد زد.

به گزارش ایسنا، تولید نفت آمریکا از سال ۲۰۱۰ به میزان پنج میلیون بشکه در روز زیاد کردن یافته که یک رشد حدود ۱۰۰ درصدی هست. فناوری تازه به خصوص تکنیک های مورد اس

واژه های کلیدی: اداره | انرژی | میلیون | آمریکا | انقلاب | فناوری | آمریکایی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs