بی خیال ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی

بی خیال: ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی محصولات کشورهای دیگر صادرات غیرنفتی

گت بلاگز اخبار اجتماعی پشت پرده بلندمرتبه سازی‌های پایتخت

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در مورد پشت پرده بلندمرتبه سازی در پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد.

پشت پرده بلندمرتبه سازی‌های پایتخت

پشت پرده بلندمرتبه سازی های پایتخت

عبارات مهم : ایران

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در مورد پشت پرده بلندمرتبه سازی در پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد.

محمد سالاری عضو شورای چهارم و کاندیدای پنجمین انتخابات شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اوضاع بلندمرتبه سازی در پایتخت با بیان اینکه یکی از مهمترین بندهای طرح تفصیلی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر است گفت: به موجب مفاد طرح های جامع و تفصیلی، قرار بود تا زمانی که ضوابط بلندمرتبه سازی تدوین نشود به هیچ عنوان اجازه بلندمرتبه سازی داده نشود.

پشت پرده بلندمرتبه سازی‌های پایتخت

وی با اشاره به انحرافات متعدد که بستر بلندمرتبه سازی خارج از ضوابط را فراهم کرده گفت: نخستین انحراف این بود که شهرداری باید ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی اقدام می کرد که این مهم محقق نشد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه ضوابط بلندمرتبه سازی باید به تصویب شورای شهر و کمیسیون ماده 5 و سپس شورای عالی معماری می رسید گفت: یک تبصره نیز به مفاد طرح تفصیلی اضافه کردند که بر اساس آن تا وقت تصویب این آئین نامه بلندمرتبه سازی، درخواست پروانه به صورت موردی به کارگروه کمیسیون ماده 5 ارسال شود که در اصل مجوز بلندمرتبه سازی هایی که در دوران قالیباف صادر شد مبتنی بر این تبصره بوده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در مورد پشت پرده بلندمرتبه سازی در پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در سال 93 که عنوان مغایرت های طرح تفصیلی با طرح جامع را بررسی کردیم جهت این بند مغایرت دار طرح تفصیلی نیز به شهرداری اعلام شد و از آنها خواستیم که بلافاصله ضوابط بلندمرتبه سازی را ارائه کنند گفت: ولی تا سال 94 این عنوان را کش دادند تا اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی به شهرداری مجددا وظیفه کرد که ظرف مدت کوتاه نسبت به تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر اقدام کند. در سال 94 هنگامی که شورای عالی شهرسازی و معماری متوجه طفره رفتن شهرداری شد، هر گونه صدور مجوز بلندمرتبه سازی موردی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را متوقف و اعلام کرد تا زمانی که ضوابط بلندمرتبه سازی تدوین نشود شهرداری حق صدور مجوز در این زمینه را ندارد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر افزود: یکی دیگر از انحرافات شهرداری در زمینه بلندمرتبه سازی، مربوط به طرح تفصیلی ملاک عمل منطقه22 هست. بر اساس تصمیمات شورای عالی شهرسازی مقرر شد تا بلندمرتبه سازی در منطقه 22 نیز متوقف شود تا شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران طرح تفصیلی جدیدی جهت این منطقه با رویکرد توجه به مسایل زیست محیطی و حداقل جمعیت پذیری تهیه و جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی ارائه دهد که این مهم محقق نشده و متاسفانه باید اعلام کنم که قالیباف بعد از گذشت دو سال هنوز مصوبه شورای عالی را به معاونت شهرسازی جهت اجرا ابلاغ نکرده است.

سالاری با بیان اینکه بلندمرتبه سازی در پایتخت کشور عزیزمان ایران و به خصوص منطقه 22 دارای چندین انحراف اساسی است گفت: طبق قانون، املاک و اراضی خارج محدوده جغرافیایی شهر همچون منطقه 22 که به محدوده پایتخت ملحق می شوند باید بر اساس طرح تفصیلی تازه اجرایی شوند و مطابق پهنه بندی های آن مورد استفاده قرار گیرند.

پشت پرده بلندمرتبه سازی‌های پایتخت

وی با بیان اینکه بر اساس ضوابط طرح های جامع و تفصیلی شهر، این گونه املاک تنها در 30 درصد عرصه امکان بارگذاری و مطابق با پهنه و زیرپهنه های طرح را دارند و 70 درصد مابقی این اراضی باید در اختیار شهر قرار گیرند گفت: باید در این 70 درصد که متعلق به شهر است سرانه های فرهنگی، اجتماعی، محیط زیست و … ارتقاء یابند ولی انحراف اینجا بود که نه تنها ضوابط جهت 30 درصد مجاز جهت بارگذاری رعایت نشد، بلکه تراکم مربوط به 70 درصد سهم شهر نیز به صورت اضافه طبقات داده شد و از نظر تعداد طبقات مجاز از ضوابط عدول شد و آن 70 درصدها نیز به فروش رفت و کار به جایی رسید که نه تنها این اراضی جهت سرانه های هفت گانه استفاده نشد بلکه آنقدر برج های بلندمرتبه ساخته شد و جمعیت این منطقه زیاد کردن چشمگیری پیدا کرد که شاهد کمبود جدی در سرانه های آموزشی، بهداشتی و … هستیم.

وی با بیان اینکه حالا قالیباف در مناظره ها می گوید که شورای عالی معماری و شهرسازی مقصر مهم بلندمرتبه سازی است و شهرداری تنها مجری بوده است گفت: این مسئله مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی دولت قبل است که با شهرداری توافق کرده و طی یک مصوبه هشت بندی موجبات انحراف در طرح تفصیلی را فراهم کردند و 2.5 میلیون نفر به جمعیت شهر اضافه کردند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در مورد پشت پرده بلندمرتبه سازی در پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد.

این کاندیدای پنجمین انتخابات شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه بر اساس طرح جامع قرار بود منزل هایی که در شهرک غرب، گلستان، راه آهن و … قرار دارند در حد 2 الی 3 طبقه باقی بمانند ولی این مهم محقق نشد و ارتفاع ساختمان ها در شهرک ها اضافه شد اظهار کرد: اساسا بلندمرتبه سازی در 10 سال اخیر با انحراف از طرح جامع و تفصیلی و تعاملات با دولت احمدی نژاد نهادینه شد.

وی با بیان اینکه قالیباف به هیچ عنوان نمی تواند بگوید که طرفدار 96 درصد قشر ضعیف جامعه هست، گفت: در طول مدیریت ایشان عمده بلندمرتبه سازی ها در مناطقی رخ داده که به گفته وی جزء چهار درصدی بوده و امضاهای طلایی در کمیسیون ماده 5 مربوط به بلندمرتبه سازی های افراد خاص بوده که سودهای کلانی برده اند و اساس بلندمرتبه سازی جهت سرمایه گذاران بخش شخصی است که مطمئن هستند سودآور است و عمده مال ها و مگامال ها نیز در مناطق چهار درصدی و به وسیله سرمایه گذاران بخش شخصی بوده است.

پشت پرده بلندمرتبه سازی‌های پایتخت

واژه های کلیدی: ایران | معماری | شهرداری | شهرسازی | شورای شهر | انتخابات شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs