بی خیال ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی

بی خیال: ایران میلیون کشورها صادرات اقتصادی محصولات کشورهای دیگر صادرات غیرنفتی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مخالفت ستادکل و مجلس با طرح تازه سربازی به میل خود

در هیچ بخشی از مواد این طرح عنوان داوطلب بسیجی یا سربازی به میل خود نیامده است و من نمیدانم چطور در رسانه ها طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی با این عنوان مطرح

مخالفت ستادکل و مجلس با طرح تازه سربازی به میل خود

مخالفت ستادکل و مجلس با طرح تازه سربازی داوطلبانه

عبارات مهم : قانون

در هیچ بخشی از مواد این طرح عنوان داوطلب بسیجی یا سربازی به میل خود نیامده است و من نمیدانم چطور در رسانه ها طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی با این عنوان مطرح شده است است و آیا جناب آقای ابوترابی از این عنوان برایش استفاده کرده اند.

معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح از مخالفت ستادکل با طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی که در رسانه ها تحت عنوان داوطلب بسیجی و خدمت حرفه ای مطرح شده است بود، خبر داد.

سردار مسعود مطهر در گفت وگو با ایسنا، راجع به طرحی که اخیرا از سوی یکی از نماینده های مجلس با عنوان «داوطلب بسیجی» مطرح شده است هست، گفت: طرحی از سوی جناب آقای ابوالفضل ابوترابی با عنوان طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که بعد از بررسی های متفاوت این طرح با مخالفت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون امنیت ملی و همچنین ستادکل نیروهای مسلح رد شد.

مخالفت ستادکل و مجلس با طرح تازه سربازی به میل خود

وی با بیان اینکه این طرح هشت ماده دارد، گفت: در هیچ بخشی از مواد این طرح عنوان داوطلب بسیجی یا سربازی به میل خود نیامده است و من نمیدانم چطور در رسانه ها طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی با این عنوان مطرح شده است است و آیا جناب آقای ابوترابی از این عنوان برایش استفاده کرده اند.

معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه ستادکل نیروهای مسلح اشتباهات خود به این طرح را وارد کرده هست، اظهارکرد: این طرح دارای مغایرت های فراوان در تمام مواد با قانون اساسی است و به عبارتی طرح خامی است که توانایی اجرا ندارد، ولی طوری آن را مطرح کرده اند که گویا قانون سربازی، اختیاری شده است و تنها ستادکل با آن مخالفت کرده است.

در هیچ بخشی از مواد این طرح عنوان داوطلب بسیجی یا سربازی به میل خود نیامده است و من نمیدانم چطور در رسانه ها طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی با این عنوان مطرح

مطهر اضافه کرد: به عنوان مثال در یکی از مواد این قانون اینطور آمده که هرفردی که نمی خواهد به سربازی برود، باید معادل سه برابر هزینه یک سرباز در طول خدمت را یکجا یا قسطی پرداخت کرده و این هزینه جهت خود سربازان در حال خدمت صرف شود، خب این اقدام مصداق بارز فروش سربازی و علی رغم قانون اساسی و منافع کشور است و برفرض اگر اجرا می شد، آنوقت افراد دارای تمکن مالی از سربازی معاف شده است و افراد ضعیف تر جامعه باید به سربازی بروند که این مغایر با عدالت اجتماعی است.

معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح همچنین افزود: همچنین یکی دیگر از موارد مطرح شده است در این طرح آن است 90 درصد حقوق کارکنان، به سربازان داده شود در حالیکه هم اکنون امکان اجرای چنین امری با توجه به پرسشها بودجه ای و اعتباری وجود ندارد و اتفاقا قانون آن وجود دارد.

وی راجع به اوضاع فعلی این طرح نیز اظهارکرد: بنا شد تا طرح دوباره مورد بررسی قرار گرفته و به احترام آقای ابوترابی به کارگروه کمیسیون امنیت ملی مجلس برود تا بازهم مورد بررسی قرار بگیرد، ولی درخواست ما این است که نمایندگان محترم مجلس طرح های اینچنینی خود را حتما قبل از رسانه ای کردن با ستادکل نیروهای مسلح در میان بگذارند تا موارد مورد نیاز در مورد آنها مورد بررسی قرار بگیرد و از ارائه طرح های خام و فاقد توانایی اجرا جلوگیری شود.

مخالفت ستادکل و مجلس با طرح تازه سربازی به میل خود

واژه های کلیدی: قانون | سربازی | قانون اساسی | نیروهای مسلح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs